Úvodná stránka         O nás         Filozofia         Poslanie         Tým         Kontakty         Odkazy
Dnešná akcia Dnešná akcia
Akčná cena: € 55MISE - aneb naše poslání

Při vědomí vysokého výskytu hypertenze v naší populaci a značného rizika komplikací, které z ní vyplývají, přinášíme konzultační a informační lékařský servis nejvyšší kvality těm, kteří cítí zodpovědnost za své vlastní zdraví. Na základě hluboké znalosti, dlouholetých zkušeností a profesionálního, ale především lidského přístupu chceme pomáhat svým klientům k prodloužení a zkvalitnění jejich života a ochraňovat jejich zájmy.

VIZE - aneb čeho chceme dosáhnout

Naší vizí je vytvořit silnou skupinu lidí, kteří trpí vysokým krevním tlakem, a prosazovat jejich zájmy v rámci zdravotního systému. Chceme se podílet na vytváření podmínek pro efektivní prevenci a léčbu hypertenze, svým klientům umožnit přístup k posledním vědeckým poznatkům prostřednictvím předních odborníků v oboru, a ukázat jim cestu k dlouhému a kvalitnímu životu. Chceme být partnery lékařům v praxi a přispívat ke vzájemné spolupráci mezi nimi a pacienty.

ZÁVAZEK - aneb co lze od nás očekávat

Ve vztahu ke svým klientům se zavazujeme, že jakákoli naąe činnost bude plně v souladu s jejich zájmy osobními i sociálními, a že bude založena na nejnovějších odborných poznatcím a naąem nejlepším vědomí a svědomí. Zavazujeme se důsledně dodržovat zásady individuálního a etického přístupu, který budeme vždy a za každých okolností uplatňovat.

Ve vztahu k lékařské veřejnosti se zavazujeme, že dle svých sil budeme pomáhat ke zvýšení informovanosti o hypertenzi, budeme jim nápomocni radou a budeme se snažit obohatit vztah mezi lékařem a pacientem o prvky vzájemné důvěry a spolupráce.


Právo  |   © 2007 - 2010 HYPERTENZE.EU, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.    |   Webyvysocina
TOPlist PageRank
Odkaz na PayPal       Odkaz na PayPal       Odkaz na PaySec
Validní Xhtml kod Validní CSS kod