Úvodná stránka         O nás         Filozofia         Poslanie         Tým         Kontakty         Odkazy
Dnešná akcia Dnešná akcia
Akčná cena: € 42O nás

HYPERTENZE.EU, s.r.o. byla založena v roce 2007 v reakci na stále se nelepšící situaci při kontrole vysokého krevního tlaku v populaci. Alarmující skutečnost, že 4 z 5 osob, které hypertenzí trpí, nedosahují uspokojivé kotroly krevního tlaku a jsou tím páde významně ohroženi zejména cévními mozkovými příhodami („mrtvicemi”) a infarkty myokardu, ukazuje na závažné nedostatky v systému prevence a léčby hypertenze ve zdravotnické soustavě České republiky.

Důvody tohoto neutěšeného stavu lze hledat v několika oblastech:

  1. ve vlastní podstatě hypertenze, která nejčastěji probíhá zcela bez příznaků - to ovšem pouze do doby, než dojde k závažným zdravotním komplikacím;
  2. v nedostatcích ve zdravotním systému, který neúčinně motivuje k prevenci a časnému rozpoznání hypertenze
  3. v nedostatečné informovanosti postižených a malé srozumitelnosti jim předkládaných informací;
  4. v nedostatku času ošetřujících lékařů, který neumožňuje věnovat hypertonikovi optimální časový prostor;
  5. neúplné informovanosti lékařské obce o nejnovějších poznatcích;
  6. v ekonomických aspektech terapie.

Jinak řečeno, pokud se člověk s hypertenzí spolehne pouze na systém veřejného zdravotnictví, má jen 20% šanci, že cílových hodnot krevního tlaku dosáhne a že tak bude účinně chráněn před komplikacemi hypertenze.

HYPERTENZE.EU, s.r.o. je tu proto, aby pomohla lidem, kteří se o své zdraví aktivně zajímají, a sdružuje je v klubu ALPHA (ALiance Proti Hypertenzi a Ateroskleróze). Pomáhá tím, že přístupnou formou informuje o dění okolo hypertenze, poskytuje objektivní a komerčně nezatížené konzultace za pomoci předních odborníků v oboru, poskytuje návody pro životní styl, umožňuje svým klientům nákup kvalitní měřící techniky za dotované ceny a poskytuje další doplňkový profesionální servis.

Kolektiv konzultantů tvoří přední odborníci v oboru, většinou čelní představitelé národních i mezinárodních odborných institucí, které se výzkumem a léčbou hypertenze zabývají, a představují tak záruku nejvyšší kvality.

Veškerá činnost společnosti HYPERTENZE.EU, s.r.o. sleduje jediný cíl: zvýšit kvalitu a délku života svých klientů.


Právo  |   © 2007 - 2010 HYPERTENZE.EU, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.    |   Webyvysocina
TOPlist PageRank
Odkaz na PayPal       Odkaz na PayPal       Odkaz na PaySec
Validní Xhtml kod Validní CSS kod