Logo Hypertenze.eu odkaz na hlavní stránku
Úvodní stránka         O nás         Filosofie         Poslání         Tým         Kontakty         Odkazy
Zdravotnictví, Havlíčkův Brod

Akce na tento týden Nahodny obrazek
Akční cena: 995 KčFilozofie

Od počátku vývoje člověka bylo zdraví vysoce ceněnou hodnotou, která v důsledku umožňovala přežití jednotlivce a tím i celého rodu. Také proto měli tehdejší "zdravotníci" v očích svých soukmenovců prestižní postavení. Přesto však nebylo pochyb o tom, že každý člověk se o ochranu vlastního zdraví musel sám zasloužit. Zdravotní péče jako taková byla z dnešního pohledu velice levná - možnosti medicíny byly až do pozdního středověku velmi omezené a léčivé rostliny (dnešní "farmaka") bylo možno natrhat na pasece za humny.

S dramatickým rozvojem medicíny, který můžeme datovat někdy okolo poloviny 19. století, však také začaly narůstat výdaje nutné na uhrazení stále nákladnější zdravotní péče. Protože se začala formovat velká skupina lidí, pro které byly zdravotní služby v případě závažného onemocnění ekonomicky nedostupné a která tím pádem představovala potenciální riziko pro sociální smír, začaly vznikat systémy zdravotního pojištění, které v obměněné formě známe i z dnešní doby.

V moderní společnosti dneška není představitelné, že by se její politická reprezentace nehlásila k ochraně veřejného zdraví. Důvod je jednoduchý - nikdy by nemohla vyhrát následující volby, o což politickým stranám jde především; rozvrat zdravotního systému by nutně znamenal konec jejich mocenských ambicí. V našich evropských podmínkách jsou rozpracovány především systémy zdravotních pojišťoven (ať čistě státních nebo soukromých), přičemž příspěvky občanů jsou povinné a vlastně není možnost žádné "pojištění" neplatit. Proč ty uvozovky?

Naše tzv. "zdravotní pojištění" má s principy pojištění společný jen název, nic více. Naopak nese téměř všechny znaky daně, jenže pro ucho občana zní slovo "daň" o poznání hůře než "pojištění". Ať tak či tak, předplacení zdravotní služby je povinné a není před ním úniku; občan proto právem očekává, že mu budou poskytnuty služby na nejvyšší úrovni, které jsou v dané zemi a v dané době dostupné.

Tyto skutečnosti mají také vliv na názor obyvatel, kdo je za jejich zdraví odpovědný. Toto povědomí se stále více posouvá směrem ke zdravotníkům a zdravotnímu systému, protože ten takto své obyvatele z principu vychovává. Mohlo by se zdát, že na vině jsou především pokřivené ekonomické vztahy dob minulých, ale není to úplná pravda; problém přenášení hlavní odpovědnosti je patrný téměř ve stejné míře i v zemích, které obdobím rovnostářství plného množství tvrzení o "bezplatné" zdravotní péči neprošly.

Ačkoli myšlenka zdravotního "pojištění" nebo chceme-li "daně" není v principu špatná, je poplatná době před cca 150 lety, ve které vznikala. Ovšem dnešní náklady na zdravotnictví se od tehdejšíc liší dalekosáhle a neustále narůstají exponenciální řadou; důvodem je především požadavek společnosti na co nejvyšší míru bezpečnosti používaných technik a produktů. Tím pochopitelně enormně vzrůstají náklady těch subjektů, které tyto techniky a produkty vyvíjejí, a zníměné náklady se musejí vrátit ve formě plateb z měšce "zdravotního pojištění". Tak se stalo, že dnes prakticky neexistuje na světě žádný zdravotní systém, který by dokázal ekonomicky nasytit potřeby všech svých obyvatel podle posledních odborných metod a postupů; dokonce takřka všechny zdravotní systémy jsou dnes deficitní včetně našeho českého. Profesionální cíl zdravotní péče - tj. poskytovat nejlepší služby potřebným občanům - se dostává do globálně neřešitelného rozporu s cílem ekonomickým - nejsou na to peníze.

Tak se také např. stane, že člověk s vysokým krevním tlakem není správným způsobem kontrolován a že svých cílových hodnot nedosahuje. Situace je tristní všude po světě, kam se podíváme, např. v České republice má uspokojivé hodnoty krevního tlaku pouze 18-20% lidí, kteří hypertenzí trpí. Ačkoli toto číslo je v porovnání s ostatním světem ještě poměrně vysoké, znamená jediné: Pokud se český hypertonik spolehne pouze na systém veřejného zdravotnictví, je jeho šance k uspokojivé kontrole krevního tlaku jen 1:5. Špatná kontrola nejen hypertenze, ale i ostatních faktorů rizika je pak jedním z hlavních důvodů, proč představují srdečně-cévní onemocnění (infarkty myokardu, cévní mozkové příhody) celou polovinu všech úmrtí ve vyspělém světě.

Filozofií HYPERTENZE.EU, s.r.o. je přispět ke změně neutěšeného stavu ve všech rovinách. Základní z nich je změna mentálního postoje pacientů k ochraně vlastního zdraví; považujme zdravotníky za vynikající služebníky a rádce, nikoli však za osoby odpovědné za zdraví jiných. Přispějme svým rozhodujícím podílem ke zlepšení svého zdravotního stavu tím, že se budeme o to "své" onemocnění zajímat, budeme se vzdělávat a také dodržovat zásady správného životního stylu. HYPERTENZE.EU je tu proto, aby vám v této snaze byla nápomocna nejen radou, ale i nejlepšími produkty světového trhu, které se k vysokému krevnímu tlaku vztahují a které vám při kontrole hypertenze mohou nejlépe pomoci.


Právo  |   © 2007 - 2017 HYPERTENZE.EU, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.    |   Webyvysocina   |  Oáza klidu
TOPlist PageRank
Validní Xhtml kod Validní CSS kod